235c傲视牛牛:太平洋影城(廣安店) - 牛牛车儿童 zh-CNiwms.net <![CDATA[]]> - 牛牛车儿童 pic/logo.gif //www.cinema.com.cn <![CDATA[太平洋影城(廣安店)2018年年會信息]]> - 牛牛车儿童 Tue, 22 Jan 2019 01:24:56 GMT <![CDATA[太平洋影城(廣安店)2017年12月自評報告]]> - 牛牛车儿童 Sun, 07 Jan 2018 07:20:19 GMT <![CDATA[太平洋影城(廣安店)2018年元旦節值班表]]> - 牛牛车儿童 Tue, 26 Dec 2017 08:42:56 GMT <![CDATA[太平洋影城(廣安店)圣誕節現場]]> - 牛牛车儿童 Mon, 25 Dec 2017 13:20:35 GMT <![CDATA[太平洋影城(廣安店)3周年慶活動現場]]> - 牛牛车儿童 Tue, 19 Dec 2017 07:06:52 GMT <![CDATA[太平洋影城(廣安店)2017年11月自評報告]]> - 牛牛车儿童 Wed, 06 Dec 2017 03:53:48 GMT <![CDATA[太平洋影城(廣安店)2017年終崗位筆試考核]]> - 牛牛车儿童 Wed, 06 Dec 2017 02:09:45 GMT <![CDATA[太平洋影城(廣安店)2017年10月自評報告]]> - 牛牛车儿童 Mon, 06 Nov 2017 08:57:36 GMT <![CDATA[太平洋影城(廣安店)萬圣節《常在你左右》抽獎活動現場]]> - 牛牛车儿童 Wed, 01 Nov 2017 06:05:55 GMT <![CDATA[太平洋影城(廣安店)10月份員工大會]]> - 牛牛车儿童 Wed, 18 Oct 2017 08:28:44 GMT <![CDATA[太平洋影城(廣安店)2017年8月自評報告]]> - 牛牛车儿童 Thu, 07 Sep 2017 01:40:15 GMT <![CDATA[太平洋影城(廣安店)解放軍廣安前鋒人武部團看《戰狼2》]]> - 牛牛车儿童 Tue, 05 Sep 2017 09:06:26 GMT <![CDATA[太平洋影城(廣安店)9月份員工大會]]> - 牛牛车儿童 Tue, 05 Sep 2017 09:05:05 GMT <![CDATA[關于召開廣安太平洋影業有限公司第一屆六次董事會議、第一屆六次股東會議的通知]]> - 牛牛车儿童 Tue, 05 Sep 2017 08:13:01 GMT <![CDATA[太平洋影城(廣安店)七夕現場活動]]> - 牛牛车儿童 Tue, 29 Aug 2017 06:17:01 GMT <![CDATA[太平洋影城(廣安店)2017年7月自評報告]]> - 牛牛车儿童 Fri, 04 Aug 2017 08:09:35 GMT <![CDATA[太平洋影城(廣安店)2017年6月自評報告]]> - 牛牛车儿童 Wed, 05 Jul 2017 10:13:50 GMT <![CDATA[太平洋影城(廣安店)高考解壓專場]]> - 牛牛车儿童 Thu, 15 Jun 2017 06:30:37 GMT <![CDATA[太平洋影城(廣安店)2017年5月自評報告]]> - 牛牛车儿童 Tue, 06 Jun 2017 14:21:22 GMT <![CDATA[太平洋影城(廣安店)六一兒童節活動現場]]> - 牛牛车儿童 Thu, 01 Jun 2017 10:22:16 GMT